Sosyoloji Bölümü Staj Komisyonu

Sosyoloji Bölümü Staj Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Nilüfer ÖZCAN DEMİR
Üye Doç. Dr. Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
Üye Öğr. Gör. Sultan ERGUN