Stratejik Planlama Komisyonu


(Dokuz Eylül Üniversitesi 2021 – 2025 Dönemi Stratejik Planı)

DOKUZ-EYLUL-UNIVERSITESI-2021-2025-DONEMI-STRATEJIK-PLANI-GUNCELLENMIS-VERSIYON-2024

EDEBİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZCAN (Dekan Yardımcısı, AKE)

Dr. Öğretim Üyesi Gülfer TUNALI (Mütercim Tercümanlık Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ UĞURLUBAY (Tarih)

Öğr. Gör. Dr. Sultan ERGUN (Sosyoloji)

Çağatay CAVGA (Taşınır Kayıt Yetkilisi/ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

Stratejik Planlama Komisyonunun görevi

Stratejik Planlama Komisyonunun görevi, ilgili mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri ile Stratejik Planlama Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek ve raporlamak; Fakültenin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek; stratejik amaç ve hedeflerinin yıllık gerçekleşme durumunu izlemek, planda gereken değişiklikleri yapmaktır.