Fakültemiz Hakkında

Fakültemizin misyonu; çağın gereklerini bilen, çok yönlü düşünebilen, araştırmacı, üretken, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, yeniliklere açık bilim insanları yetiştirebilmektir. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü, örnek ve ülkemizin geleceğine yön verebilecek bir kurum haline gelmektir.

Edebiyat Fakültesi akademik hayatına 1991-1992 öğretim yılında “Fen-Edebiyat Fakültesi” adıyla başladı. Kuruluş aşamasında sadece Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne sahip olan Fakültemiz, 1995’te Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1998 yılında Tarih Bölümü ve Dilbilim Bölümü, 1999’da ise Arkeoloji Bölümü’nün kurulmasıyla önemli bir gelişme gösterdi. Sonraki yıllarda Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinin kurulmasıyla Fen-Edebiyat yapısı içerisinde ayrı bir fakülte oluşturulması gereği ortaya çıktı. 2010 yılında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin sonunda 30 Haziran 2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi iki ayrı fakülteye dönüştürülerek Edebiyat ve Fen Fakülteleri kurulmuştur. Günümüze kadar uzanan süreçte belirtilen bölümlerimize ek olarak Müzecilik , Karşılaştırmalı Edebiyat , Türk Dili ve Edebiyatı ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölümleri de kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamışlardır. Fakültemiz bünyesinde toplam 12 bölüm bulunmakta,  30 idari personel ve 80’i öğretim üyesi olmak üzere 158 akademik personel görev almaktadır. Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde lisans düzeyinde örgün öğretim ve ikinci öğretim programları uygulanmaktadır. Yine 667 Sayılı K.H.K. ile kapatılan Vakıf Üniversiteleri’nden gelen 356 öğrenci Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji Bölümleri’ne özel öğrenci olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimize çift anadal ve yandal programlarından yararlanma imkanı da sunulmaktadır.