Emekli Öğretim Üyelerimiz


Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN

 

       Prof. Dr. Azize M. ÖZGÜVEN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1965 yılında lisans eğitimini, 1975 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1981 yılında Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. Doçentlik ünvanını 1987 yılında almış, 1995 yılında ise profesörlük ünvanını kazanmıştır. Üniversitede çalıştığı yıllar boyunca, aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Nilsen Gökçen Uluk, Dr. Öğr. Üyesi Leman Giresunlu, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çoban Döşkaya, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Ersöz Koç, Öğr.Gör. Hakan Dibel’in de bulunduğu birçok değerli öğretim elemanına Yüksek Lisans ve/veya Doktora tez danışmanlığı yapmıştır. Akademik kariyeri süresince farklı dönemlere ve kültürlere ait edebi eserler üzerinde çok yönlü çalışmaları olmuştur. Bunların arasında İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve edebiyat çevirileri dikkat çeker. William Blake, John Milton, William Faulkner, Henry James ve Yunus Emre, Prof. Dr. ÖZGÜVEN’in eserlerinde incelediği önemli isimler arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, çoğunluğunu T.S. Eliot, R. W. Emerson, Halil Cibran ve John Gardner gibi önemli yazarlara ait eserlerin çevirilerini yapmıştır. “Kadın Söylemi içerisinde Dil ve Değerler İlişkisi” ve “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar” başlıklı araştırma projelerine imza atmış, Fulbright ve USIS gibi kuruluşlardan elde ettiği burslarla yurtdışında araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Senato üyeliği ve uzun yıllar boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölüm Başkanlığı yapmıştır.  ESSE (European Society for the Study of English), IDEA (İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği), EAAS (European Association of American Studies) gibi bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.

 

Dr.Öğr. Üyesi Hatice Nuray ÖNDER

       Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nuray Önder 1974 yılında  Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, Doktora derecesini yine aynı kurum ve alanda 1996 yılında almıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER’in çalışma hayatı boyunca sürdürdüğü araştırmalar ve verdiği dersler Amerikan Tarihi, Amerikan hükümet sistemi, teknoloji ve edebiyat, Amerikan Romanı ve Bölgesel Edebiyat alanlarını kapsamaktadır. 2009-2012 yılları arasında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında ise Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul üyeliği olmuştur. 2000-2019 yılları arasında ise DESEM’de kompozisyon, İngilizce Eğitimi ve İngilizce TESOL kursları vermiştir. Fakülte Burs Komisyonunda görev almıştır. Uzun yıllar Fakülte Mezuniyet Komisyonunda hizmet etmiş ve mezuniyet törenlerinin düzenlenmesinde önemli katkıları olmuştur. 2006 yılında başlayıp hala sürdürmekte olduğu çalışmalarından biri de İzmir Türk-Amerikan Derneği Kitap Kulübü başkanlığıdır.

 

Dr.Öğr. Üyesi İsmail Yavuz Bülent UĞRASIZ

       Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yavuz Bülent UĞRASIZ lisans eğitimini 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora derecesini almıştır. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında akademik çalışmalarını destekleyen Fulbright Bursunu kazanmıştır. Dr.Öğr. Üyesi UĞRASIZ’ın çalışma alanlarını Orta Doğu politikası, Amerikan dış politikası, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerikan hukuk sistemi, ve Oryantalism gibi konular oluşturmaktadır. Batı Medeniyeti, Türk-Amerikan İlişkileri, Amerikan Tarihinde Özel Konular, Amerikan Hükümeti ve Anayasası gibi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretim Planında önemli yer tutan dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiştir. “Realpolitik ve İdealizm: Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattına Yönelik ABD Politikası: Örnek Olay” başlıklı araştırma projesini yapmıştır.

 

Prof.Dr. Ayşe Didem USLU

       Prof. Dr. Ayşe Didem USLU lisans öğrenimini 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve EdebiyatıBölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü) İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamıştır. 1981 yılında ilk doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Rijks Universiteit Te Leiden  Faculteid Der Letteren’de almış, 1988’deDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalında ikinci doktora eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Edebiyatı Anabilim Dalında doçent, 2001 yılında profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr. USLU akademik çalışmalarını Amerikan tiyatrosu ve sahne çalışmaları konularında yoğunlaştırmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı)Bölümünde 2005-2006 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, 1996-2001 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari görevlerde bulunmuştur.

 

Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. Recep MERİÇ 

       Recep Meriç’in çocukluğu Alaşehir’de geçmiştir. Lise eğitimini ise Manisa’da almıştır. 1962-1967 yılları arasında Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji okumuş, hocaları Ekrem Akurgal, Baki Öğün ve Yusuf Boysal olmuştur. 1964-1971 yılları arasında G. M. A. Hanfmann başkanlığında Sart Amerikan Kazı heyetinde stajyer öğrenci ve arkeolog olarak çalışmıştır. 1969-1972 yılları arasında Efes Müzesi’nde Müze asistanı olarak çalışmış sonrasında ise Hermann Vetters’in sağladığı doktora bursu ile 1972-1978 yılları arasında Viyana Üniversitesi’nde arkeoloji doktorasını tamamlamıştır. 1979-1980 yıllarında R. Merkelbach ve H. Engelman’ın sağladığı Alexander von Humboldt bursu ile Almanya Köln Üniversitesi’nde Anadolu Epigrafi ve Tarihsel Coğrafyası üzerine yayın araştırmalarına katkı sağlamıştır. Türkiye’ye 1981 yılında dönmüş, önce kısa süreli Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, 1982 yılından sonra ise Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı başkanı olarak çalışmaya başlamıştır. 1985-1993 yılları arasında Alaşehir- Philadelphia, 1989-2007 yılları arasında ise Torbalı- Metropolis’de uzun soluklu ve sistematik kazı çalışmalarını yürütmüştür. 1999-2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kurmak üzere Fen-Edebiyat Fakültesi’ne atanmış, 2007 yılında emekliliğine kadar kurucu başkan olarak görevini sürdürmüştür. Halen Yaşar Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Meral AKURGAL 

       Prof. Dr. Meral Akurgal ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji Bölümünde 1972’de lisans, sonra Yüksek Lisans yaptı. Edebiyat Doktoru ve Klâsik Arkeoloji Doçenti unvanını A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde aldı. 1976-1986 Türk Tarih Kurumu’nda arkeolog-asistan 1986-1999 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü ve 1999- 2009 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmıştır.

       1972, 1976-1993 Eski İzmir-Bayraklı, 1977-1983 Erythrai, 1980 Aşağı Fırat Projesi Köşkerbaba Kazısı’na üye olarak katılan Meral Akurgal 1993-2013 yılları arasında Eski İzmir/Smyrna kazılarını Kazı Başkanı olarak sürdürmüştür.

       1995 yılından itibaren Smyrna’da gerçekleştirdiği çalışmaları ile antik kentin önemli mimarlık yapıtlarında restorasyonlar gerçekleştirmiş; höyüğün doğu ve güneyinde Smyrna’nın surlarını ve Kent Girişini gün ışığına çıkararak Arkaik Dönem’de Smyrna’nın önemini ortaya koymuştur.

       Uzmanlık alanı Arkaik Dönem mimarlığı ve Korint ve Oryantalizan seramiği olan Meral Akurgal 1975 ve 1982 yıllarında Roma Villa Guilia’da, 1982’de Atina Milli Müzesi’nde Arkaik seramik üzerinde çalışmıştır. Doğu Ege Bölgesi Miken, Geometrik ve Arkaik seramiklerin kaynağı üzerine Türk-Alman-Avusturya ortak araştırma projesi’nde; DEU, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü’nün TÜBİTAK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “İzmir Fayının Jeofizik, Jeolojik, Jeomorfolojik, Sismolojik, Arkeolojik ve Tarihsel Veriler Yardımıyla Belirlenmesi ve Yorumlanması” projelerinde yer almıştır.

       Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi olan Meral Akurgal, TÜBİTAK, çeşitli üniversite ve dergilerde hakemlik yapmış, yurt içi ve yurt dışında Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, kongre ve kollokyumlara bildiri ile katılmış ve konferanslar vermiştir. Ulusal ve Uluslararası olmak üzere 30’u aşkın makalesi ve 3 kitabı yayınlanmıştır.

 

Doç.Dr. Ahmet UHRİ

Lisans:                        Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 13.06.1997

Yüksek Lisans:           Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı 19.04.2001

Doktora:                     Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ARK2-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 11.09.2006

16.09.2002’de Edebiyat Fakültesinde göreve başladı. 08.09.2022’de Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden emekli oldu.

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Semih GÜNERİ

Lisans:                        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü 30.07.1983

Yüksek Lisans:           Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji) 09.09.1987

Doktora:                     Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı 26.10.1995

18.07.1997’deÜniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde, 2010 yılında da Edebiyat Fakültesinde göreve başladı. 10.11.2021’de Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden emekli oldu.

 

Felsefe Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Adviye ERBAY

Lisans:                        Hacettepe Edebiyat Felsefe 12.06.1989

Yüksek Lisans:           Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 02.09.1993

Doktora:                     Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 06.12.2000

31.12.2003’te Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde, 27.10.2010’da Edebiyat Fakültesinde göreve başladı. 30.06.2015’te Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden emekli oldu.

PROF. DR. REŞAT LEVENT AYSEVER

Lisans:
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
1979 – 1984

Yüksek Lisans:
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe A.B.D., Türkiye
1985 – 1987

Doktora:
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
1988 – 1995

Değerli Hocamız 2011’te Üniversitemizde göreve başladı. 19.12.2023’te Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden emekli oldu

PROF. DR. KUBİLAY AYSEVENER

1990 – 1995Doktora
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Dr), Türkiye

1987 – 1989Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Yl) (Tezli), Türkiye

1982 – 1986Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

Değerli Hocamız 2009’da Üniversitemizde göreve başladı. 16.02.2024’te Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden emekli oldu

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Filiz ÖZBAŞ

       Yrd.Doç.Dr. Lütfiye Filiz Özbaş 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1977 yılında  Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programından mezun olmuş, 1990 yılında  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Yrd.Doç.Dr. olarak akademik çalışmalarına başlamıştır. 2002-2006 yılları arasında belirli dönemlerde Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.  DEU Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında “Analysis of a Postcolonial Translation in the framework of Hans J. Vermeer’s Skopos Theory.”  (Postcolonial Çevirinin Hans J. Vermeer’in Skopos Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi) başlıklı bir proje çalışması bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Nafize Sibel GÜZEL

       Prof. Dr. Nafize Sibel GÜZEL 1955 İzmir doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İzmir Kız Lisesi’nin ardından 9 Eylül Üniversitesi, o zamanki adıyla, İzmir Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bitirdi ve bir özel okulda öğretmenliğe başladı. Evlilik nedeniyle Konya’da bulunduğu yıllarda 1980-84 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün ilk öğrencilerinden olup bölümü birincilikle bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı. Yabancı Dil öğretiminin Edebi metinlerle el ele çok daha verimli ve zevkli olduğuna inandığı için Stylistics, Structuralism ve Semiotics konuları ve Çağdaş Edebiyat Kuramları öğretiminde çalıştı. Çeşitli Üniversitelerin İngiliz Dili ve Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim bölümlerinde roman, şiir, edebiyat kuramları ve eleştiri dersleri verdi.

       Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü rahmetli Prof.Dr. Yüksel USLU ile birlikte kurdu ve bölümünde 2001-2015 yılları arasında kesintisiz bölüm başkanlığını yürüttü. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde altı yıl bölüm başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2020 Nisan ayında kısmen pandeminin yarattığı sıkıntılar, çoğunlukla da hobisi olan seramik çalışmalarını sürdürebilmek adına 42 yılın ardından emekli oldu.

      Yayımlanmış iki kitabı, danışmanlıklarını yaptığı pek çok master ve doktora tezi, yayımlanan makaleleri, aldığı yurtdışı burslar, ziyaretçi öğretim üyesi olarak verdiği dersler yaptığı sunumlar YÖKSİS özgeçmişinden izlenebileceği için burada tekrarı gerekli görülmemiştir.

 

Dr.Öğr.Üyesi Sevdiye KÖKSAL TEİCHERT

Lisans:                        Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilimdalı 17.06.1985

Yüksek Lisans:           Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı (Alman Dili ve Edebiyatı 06.09.1989

Doktora:                     Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı 02.02.1996

 

24.06.1986’da Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde, 2010 yılında da Edebiyat Fakültesinde göreve başladı. 16.09.2022’de Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden emekli oldu.

 

Tarih Bölümü

Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR

       1952 Kayseri’de doğdum. 1966/67’de Sümer Ortaokulu’ndan 1969/70’te Kayseri Lisesinden mezun oldum. 1970/74 sürecinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında okudum. Başlıca Hocalarım, Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal’dan, Tarih Metodolojisi, Avrupa’da Rönesans ve Reform, 30 Yıl Savaşları ve Aydınlanma/Tenevvür Çağı felsefe tarihi derslerini, Prof. Dr. Adnan Erzi’den, Osmanlı Tarih Kaynakları, Fuat Köprülü ve Osmanlı Tarihi, Tacüt Tevarih İncelemesi, Türk Kültür ve Uygarlığı derslerini aldım. Prof. DR. Halil İnalcık’tan, Osmanlı Devlet’inin Kuruluşu Meselesi, Fatih Devri Üzerine
Tetkikler ve Vesikalar, 835 Tarihli Arnavut Sancağı Defteri derslerini Aldım. Doç. Dr. Muzaffer Arıkan’dan Kuruluş Sürecinde Osmanlı Ordu Teşkilâtı, Doç. Dr. Yaşar Yücel’den Beylik Devri Türkiye’si başlıklı dersleri aldım. Bu Öğretim üyelerinin her biri kendi alanlarında uluslararası üne sahip çok yönlü kişilerdi.
1975-82 döneminde Lise Tarih Öğretmenliği yaptım. Önemli bir sosyal laboratuvar denemesiydi. 1982’de Buca Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştım.

      Doç. Dr. İsmail Aka’nın danışmanlığında, Denizli ve Yöresi Kuva-yi Milliyesi başlıklı Yüksek Lisans Tezimi 1985/86’da Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Tamamladım. ATASE Arşivi kaynaklı özgün bir inceleme idi. 1987/91 sürecinde yerel ve ulusal tarih çalışması olan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Ayvalık Tarihi başlıklı Doktora Tezimi Prof. Dr. Salih Özbaran’ın Danışmanlığında Dokuz Eylül Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora tezimi tamamladım. 1992/95 döneminde Yar. Doç., 1995’te Doçent, 2001/2010’da ise Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümünde Prof. olarak görev yaptım. İngiltere, Estonya, Almanya’da arşiv ve kütüphanelerinde tarih incelemesinde bulundum. 2003/2005’te Kazakistan AYܒde akademisyen 2007/2008’de Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Rektör Vekilliği yaptım. 2010/2019 sürecinde DEÜ, Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm Başkanlığı ve kurucu dekanlık görevinde bulundum. Bu süreçte Fakülte ve Üniversite akademik ve idari kurul üyelikleri yaptım. 3 Ağustos 2019’da yaş haddi nedeniyle emekli oldum.

 

Dilbilim Bölümü

Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu

       Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu, 1949 yılında doğdu. Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamladıktan (1967) sonra, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesini (1971) aldı.

       İngiltere, Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nden Dilbilim alanında Lisansüstü Diplomasını (1979) aldı. Yüksek lisans (1987) ve doktora derecelerini (1992)  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı.

       1972-1991 yıllarında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda Okutman, 1991-1996 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.1996 yılında Genel Dilbilim alanında doçent unvanını kazandı. 2001 yılında aynı üniversitede Dilbilim Bölümünü kurmakla görevlendirildi. 2002 yılında aynı bölüme profesör olarak atandı.  2009 yılında kendi isteğiyle emekli olana kadar bölüm başkanlığını sürdürdü.

       2002–2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?” çalışmaları çerçevesinde ezberleyen değil, sorun çözme becerisi kazanmış, demokratik bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak için benimsenen aktif eğitim modeline, düşünsel ve uygulama boyutunda katkılarda bulundu.

       Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Senatörlük gibi çeşitli idari görevler yaptı. Yüksek Lisans ve doktora tezleri yönetti.

        ABD, Avusturya, Almanya; İngiltere ve İskoçya’da çeşitli üniversitelerde çalışmalar yaptı.

       Eleştirel Söylem Çözümlemesi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Yağcıoğlu’nun makaleleri, Dilbilim Araştırmaları, Discourse and Society, International Journal of Sociology of Language, Interactions, Journal of American Studies ve Dilbilim dergilerinde yayınlandı. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve Kurultaylara bildiriyle katıldı. Çeşitli dergilerde hakemlik yaptı. İngiliz Dili ve Araştırmaları Derneği’nin (İDEA) onursal üyesidir.

     1990 sonrası Laik ve Anti-Laik Çatışmasında Farklı Söylemler: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım (2002) ve Advances in Turkish Linguistics: Proceedings of the 12th International Conference on Turkish Linguistics (2006) kitaplarının bölüm yazarlığını yaptı ve yayına hazırladı. Roman Kahramanı ve Öznellik: Söylem İdeoloji ve Coğrafya (2017) adlı kitabının ikinci baskısı yapılmaktadır.

      Emekli olduktan sonra edebiyat eleştirisi üzerine yazıları çeşitli dergilerde düzenli olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Lütfiye Oktar

       Lütfiye Oktar Lisans derecesini 1973 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini 1985 yılında İngiliz Dilbilimi alanında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden doktora derecesini de 1991 yılında İngiliz Dilbilimi alanında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Lütfiye Oktar 1995 yılında Genel Dilbilim alanında doçent unvanını almış; 2001 yılında da profesör olmuştur. Lütfiye Oktar 1973-1979 yılları arasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller okulunda İngilizce okutmanı olarak çalışmış; 1979-2000 yılları arasında da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmıştır. Lütfiye Oktar 2000-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kurucu öğretim üyesi olduğu Dilbilim Bölümünde çalışmıştır. 2008-2018 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuştur. Lütfiye Oktar’ın araştırma alanları Söylem Çözümlemesi, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Medya Söylemi gibi konuları kapsamaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ayşen Cem-Değer

       1986 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Language in Adversiting” adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı’nda “Universal Grammar in Second Language Acquisition” adlı doktora tezini tamamlamıştır.  2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Dilbilim alanında doçent unvanını almıştır.  2010 yılında MEB Umut Psikodrama Enstitüsü’ndeki Psikodrama eğitimini “Eylem İçinde Öğrenme: Psikodrama Aracılığı ile Engelli Öğrencilere İngilizce Öğretimi” teziyle tamamlamıştır.

       1986-1994 yılları arasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde İngilizce okutmanı, 1994-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2000-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü’nde bölüm başkan yardımcısı olarak hizmet vermiş, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş, yüksek lisans ve doktora tezleri danışmanlığı yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancıl Diller Bölümü’nde Öğretmen Eğitimi Birimi’nde ve Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2011-2015 yılları arasında International House Dil Okulu’nda Öğretmen Eğitimi Birimi’ni yönetmiştir. Çalıştığı kurumlarda verdiği dersler arasında Dilbilime Giriş, Uygulamalı Dilbilim, Söylem Çözümlemesi, Metin Çözümlemesi, Toplumdilbilim, Ruhdilbilim, Edimbilim, Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi Malzemeleri Geliştirme, Öğretmenler için Etkili İletişim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi bulunmaktadır.

       2019 yılından beri ACD Yabancı Dil Danışmanlığı’nda serbest olarak İş İngilizcesi, İngilizce Akademik Yazma, IELTS, TOEFL, İngilizce Konuşma dersleri vermekte ve CELTA öğretmen eğitmeni olarak çalışmaktadır.  Herkes için Turizm Derneği’nde engelli bireylere ve Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi’nde 60 yaş üzeri öğrencilere yönelik gönüllü İngilizce dersleri vermektedir.

Prof. Dr. V. Doğan Günay

       Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı.

       1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında dilbilim alanında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.

       Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında; Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2. Baskısı, 2013), Biçimbirimler. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı (2014), Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi… (2016), Metin Bilgisi (5. Baskısı, 2017), Sözcükbilime Giriş (2. Baskı, 2018), Söylem Çözümlemesi (2. Baskı, 2018) ve Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf (2018, Söylem – Filoloji Dergisi 2018 edebiyat çalışması ödülü), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (6. baskı, 2019), Deneme Yazma Sanatı (2019), Dil Sözlüğü. Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe (2. Baskı, 2020) Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (4. baskısı, 2020), adlarında kitapları vardır. Son kitabı XXI. Yüzyılda Göstergebilim (Yayınevine gönderildi) dir.

       Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011), III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (2011), Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) ve Zeynel Kıran’a Armağan (2014) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır. Yeni kitapları için okumalarını sürdürmektedir.