Öğrenci İşleri
Murat Erman SARIKUŞ
Öğrenci İşleri Sorumlusu

Ahmet BOZKURT
0232 30(19446)
Gülşah DİNÇER EREN
0232 30(19452)
Canan ÖZSÖZ
Yazı İşleri- Lise Ziyaret Talepleri
0232 30(19451)