Öğrenci İşleri
Hülya BARBARUS
Öğrenci İşleri Sorumlusu (MÜT-TAR-PSİ)
0232 30(18523)

Muazzez İSTİFÇİEL
Bölüm Memuru (AKE-DİL-FEL-ARK)
0232 30(18660)
Emel METİN
Ön Büro Memuru
0232 30(18660)
Meltem MANDACI
Yazı İşleri Memuru
0232 30(19446)
Murat Erman SARIKUŞ
Bölüm Memuru (SOS-KAR-MÜZ-TDE)
0232 30(19446)