Öğrenci İşleri
Murat Erman SARIKUŞ
Öğrenci İşleri Sorumlusu

Muazzez İSTİFÇİEL
Bölüm Memuru (AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI- ARKEOLOJİ-DİLBİLİM-FELSEFE)
0232 30(19451)
Emel METİN
Ön Büro Memuru
0232 30(18660)
Meltem MANDACI
Bölüm Memuru (Psikoloji-İngilizce Mütercim Tercümanlık-Tarih)
0232 30(19448)
Ahmet BOZKURT
Bölüm Memuru (Karşılaştırmalı Edebiyat-Müzecilik-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyoloji)
0232 30(19446)
Canan ÖZSÖZ
Yazı İşleri- Lise Ziyaret Talepleri
0232 30(19452)