Personel ve Maaş İşleri

Personel İşleri Birimi E-Posta Adresi: edebiyatpersonelisleri@deu.edu.tr

Personel İşleri

Deniz ÇETİN
Sorumlu
0232 30(18524)

Maaş İşleri

Şükrü KAÇIRMAZ
Sorumlu
0232 30 (18543)
Ayşe ERGAT

Tel: 0 232 30 (18650)