Personel ve Maaş İşleri

Personel İşleri Birimi E-Posta Adresi: edebiyatpersonelisleri@deu.edu.tr

Personel İşleri

Deniz ÇETİN
Sorumlu
0232 30(18524)
Hülya BARBARUS

0232 30(18650)

Maaş İşleri

Şükrü KAÇIRMAZ
Sorumlu
0232 30 (18543)