Birim Risk Strateji Belgesi


BİRİM RİSK STRATEJİ BELGESİ

(EK-8)

 

 

Birim Risk No

 

1
Stratejik Amaç

 

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

 

Stratejik Hedef Eğitim Öğretim Alt Yapısının Geliştirilmesi

 

Performans Prog. Göstergesi

 

Öğrencilerin, Akademik ve İdari Personelin Eğitim-Öğretim Alt Yapısı Olanaklarından Memnuniyet Düzeyi, Engelli Öğrenci ve Personelin sunulan olanaklardan memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi

 

Faaliyet Düzeyi
Risk

 

 

Eğitim-Öğretim Kalitesinin Düşmesi Riski
Riski Ortaya Çıkaran Sebepler

 

İki Fakültenin aynı binayı paylaşması, artan öğrenci kontenjanları nedeniyle sınıf, akademik ve idari büro yetersizliği, uygun bir depo,  ambar  ve  arşivin bulunmaması, engelli öğrencilerin 4. kata asansör çıkmaması nedeniyle derslik ulaşım zorluğu. Fiziki yapı ve alan eksikliği.

 

Risk Seviyesi

 

Orta
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi Kabul Edilebilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)

 

01/01/2024-31/12/2024
Risk İçin Önerilen İyileştirme Stratejisi

 

Yeni bina temini
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı

(Hafta/Ay/Yıl

YILLIK
Elde Edilen Fayda

 

Daha Kaliteli Eğitim ve Öğretim
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Birim Üst Yöneticisi
Mevzuatla İlgili Gereklilik

(Varsa)

 

 

 

 

Prof.Dr. Türkmen Töreli

Birim Risk Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM RİSK STRATEJİ BELGESİ

(EK-8)

 

 

Birim Risk No

 

2
Stratejik Amaç

 

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

 

Stratejik Hedef Eğitim Öğretim Alt Yapısının Geliştirilmesi

 

Performans Prog. Göstergesi

 

Öğrencilerin, Akademik ve İdari Personelin Eğitim-Öğretim Alt Yapısı Olanaklarından Memnuniyet Düzeyi

 

Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi

 

Faaliyet Düzeyi
Risk

 

 

Eğitim-Öğretim Kalitesinin Düşmesi Riski – İş Kazası ve Güvenliği Riski-  Kurumsal İtibarın Zedelenmesi Riski
Riski Ortaya Çıkaran Sebepler

 

İzalasyon Problemleri. Binanın yapısal bozuklukları. Odalarda rutubete bağlı sıva dökülmesi. Çatı İzolasyonu yetersizliği. Rutubet ve nem nedeniyle elektrik bağlantılarında problem oluşması. Elektrik ve alt yapının yetersiz kalması.

 

Risk Seviyesi

 

Orta
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi Kabul Edilebilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)

 

01/01/2024-31/12/2024
Risk İçin Önerilen İyileştirme Stratejisi

 

Dış cephe, çatı ve duvar izolasyonunun yapılması. Elektrik aksamının değiştirilmesi.
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı

(Hafta/Ay/Yıl

YILLIK
Elde Edilen Fayda

 

Daha Kaliteli Eğitim ve Öğretim
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Birim Üst Yöneticisi
Mevzuatla İlgili Gereklilik

(Varsa)

 

 

 

 

Prof.Dr. Türkmen Töreli

Birim Risk Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM RİSK STRATEJİ BELGESİ

(EK-8)

 

 

Birim Risk No

 

3
Stratejik Amaç

 

Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

 

Stratejik Hedef Eğitim Öğretim Alt Yapısının Geliştirilmesi

 

Performans Prog. Göstergesi

 

Öğrencilerin, Akademik ve İdari Personelin Eğitim-Öğretim Alt Yapısı Olanaklarından Memnuniyet Düzeyi, Engelli Öğrenci ve Personelin sunulan olanaklardan memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi

 

Faaliyet Düzeyi
Risk

 

 

İç ve Dış Paydaşlara Sunulan Hizmet Kalitesinin Düşmesi Riski
Riski Ortaya Çıkaran Sebepler

 

Eski Eser Koleksiyonun bulunduğu çatı katında teşhirde olmayan eserlerin bulunduğu depoda nem alma ve ölçme makinasının, Sergi salonunda  ve depoda yangın söndürme sisteminin bulunmaması, müze katına ulaşımın sağlanacağı bir asansör sisteminin olmaması.

 

Risk Seviyesi

 

Orta
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi Kabul Edilebilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)

 

01/01/2024-31/12/2024
Risk İçin Önerilen İyileştirme Stratejisi

 

Sergi Salonu ve Depoya yangın alam ve söndürme sistemi temini, Depoya nem ölçme ve alma makinesi temini,  yeni bina temini ile Eski Eser Koleksiyonunun uygun bir yere taşınması.

 

İyileştirme Stratejisinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı

(Hafta/Ay/Yıl

YILLIK
Elde Edilen Fayda

 

Daha Kaliteli Eğitim ve Öğretim
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Birim Üst Yöneticisi
Mevzuatla İlgili Gereklilik

(Varsa)

 

 

 

 

Prof.Dr. Türkmen Töreli

Birim Risk Koordinatörü