Eğitim Komisyonu


EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNASYON KOMİSYONU

Görev Tanımı:

Eğitim-Öğretim esasları ile ilgili akademik birimlerden veya Dekan’dan gelen konulara ilişkin önerileri ilgili mevzuata göre inceler ve gerekli iyileştirmeleri düzenler. Bölümlerde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Fakültenin özdeğerlendirme raporlarının hazırlanmasını bölümlerin eğitim-öğretim komisyonlarıyla birlikte çalışarak koordine eder.

Doç. Dr. Müge Işıklar Koçak

Doç. Dr. Zeynep Çakmakçı

Araş. Gör. Cem Serkan Atlı

Araş. Gör. Gülsu Çivril

Araş. Gör. Tuğçe Taşkıran