Dekanlık

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ
Dekan V.
0232 30(17903)
Prof.Dr. Engin AKDENİZ
Dekan Yardımcısı
0232 30(17905)
engin.akdeniz@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZCAN
Dekan Yardımcısı
0232 30(17906)
Gülay SAYAR
Fakülte Sekreteri
0232 30(17904)
Hülya BARBARUS
Özel Kalem
Tel: 0 232 30 (17903)
Faks: 0232 4539093