Dekanlık

Prof. Dr. Engin AKDENİZ
Dekan V.
0232 30(17903)
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZCAN
Dekan Yardımcısı
0232 30(17906)
Dr. Öğr. Üyesi Mete Han ARITÜRK
Dekan Yardımcısı
0232 30(17905)
Gülay SAYAR
Fakülte Sekreteri
0232 30(17904)
Ayşe ERGAT
Özel Kalem
Tel: 0 232 30 (17903)
Faks: 0232 4539093