Fakültemiz Kalite Güvence Organizasyon Yapısı


DEÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE ORGANİZASYON YAPISI AÇIKLAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2021-2025 Stratejik Planı çerçevesinde Edebiyat Fakültesi’nin kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilmesi için DEÜ Edebiyat Fakültesi Kalite Güvence Organizasyon Yapısında da yer aldığı üzere Edebiyat Fakültesi bünyesinde var olan 12 programın tamamı ile işbirliği içinde aktif olarak çalışan komisyonlar kurulmuştur. Her bir komisyon, komisyon başkanı önderliğinde komisyon üyeleri ile birlikte kalite güvence sisteminin geliştirilmesi adına dekanlık ve bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda her bir komisyonun çalışması sistematik olarak devam etmekte ve komisyonlar bölümlere düzenli bilgilendirmeler yapmaktadır. Her bir komisyonda bölümlerden öğretim elemanları yer almaktadır.