Evrak Kayıt ve Yazı İşleri

İrfan SAĞLAM
0232 30 (18538)
Ramazan KARADAŞ
0232 30 (18538)