Akreditasyon Komisyonu


EDEBİYAT FAKÜLTESİ, AKREDİTASYON KOMİSYONU

Görev Tanımı:

Fakültenin akreditasyon faaliyetlerini takip ve koordine eder. Bölümlerde kurulan akreditasyon komisyonlarının çalışmalarını akreditasyon beklentileri doğrultusunda yönlendirir. Akreditasyon kapsamında yapılan toplantılara katılarak diğer komisyonları bilgilendirir. Akreditasyon sürecinde gerek duyulan özdeğerlendirme raporların hazırlanmasını koordine eder.

Doç. Dr. Müge IŞIKLAR KOÇAK (Başkan) Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Prof. Dr. Özge Can Erdoğan (Başkan Yrd.) Dilbilimi Bölümü
Doç. Dr. Füsun KÖKALAN ÇIMRIN Sosyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ Tarih Bölümü
Doç. Dr. Evrim ERSÖZ KOÇ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Prof. Dr. Duygu Sevil AKAR TANRIVER Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Nakşidil TORUN Psikoloji Bölümü
DOÇ. DR. Zeynep ÇAKMAKÇI Müzecilik Bölümü