Mütercim – Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu

Mütercim – Tercümanlık Bölümü Staj Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Pelin ŞULHA
Üye Öğr. Gör. Dr. Mehmet BÜYÜKTUNCAY
Üye Araş. Gör. Sitem İnce