Burs Komisyonu


Burs Komisyonu
Prof. Dr. Metin ARIKAN
Doç. Dr. Duygu Sevil AKAR TANRIVER
Doç. Dr. Zeynep ÇAKMAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ
Öğr. Gör. Dr. Gamze ERDOĞAN