Farklı Üniversiteden/Fakülteden Yaz Okulu Dersi Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 24/06/2024 - 14:00 - Görüntülenme: 760

Farklı Üniversitelerden/Fakültelerden Yaz Okulu Dersi Almak İsteyen Öğrencilerimiz Aşağıdaki Dilekçe ve Formun ilgili yerlerini doldurup ilgili yetkililere imzalatıp (dersi veren hocanın ve bölüm başkanın onay imzaları) formu ve dilekçeyi Fakültemiz Evrak Kayıt Ofisine bırakmaları gerekmektedir. Alacağı Üniversitedeki Derslerin başlangıç tarihinden sonra başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

https://edebiyat.deu.edu.tr/wp-content/uploads/Farkli-Universiteden-Yaz-Okulu-Dersi-Alma-Formu.pdf

1,80 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri Yaz okulunda alamazlar.

Hak Donduran Öğrenciler Hak Dondurdukları yarıyıla ait dersleri Yaz Okulunda alamazlar

Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 (üç) ders alabilir.

Alınacak Dersin/Derslerin kredisi veya akts değeri fakültemizdeki ilgili dersin kredisinden veya akts değerinden düşük olamaz.

Alttan başarısız/eksik dersi olan öğrencilerimiz yaz okulunda üst sınıflardan ders alamaz.

İngilizce Dersin Yerine Türkçe ders alınamaz.