Dekanlık

Prof. Dr. Mustafa DAŞ
DEKAN V.
0232 30(17903)
Doç. Dr. Selma GÜLSEVİN
Dekan Yardımcısı
0 232 30(17905)
Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ
Dekan Yardımcısı
0 232 30(17906)
Gülay SAYAR
Fakülte Sekreteri
0232 30(17904)
Gülşah DİNÇER EREN
Özel Kalem
Tel: 0 232 30 (17903)
Faks: 0232 4539093