DEÜ PRODEB

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 14/09/2021 - 13:27 - Görüntülenme: 38

Değerli DEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Dikkatine;

Kısa adı PRODEB olan Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Destek Birimi, ulusal (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Vakıf ve Dernekler, vb.) ve uluslararası programların (AB Topluluk Programları, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, vb.) yaygınlaştırılması ve bu programlara etkin katılım sağlanmasından sorumlu koordinasyon birimidir.

Edebiyat Fakültesi Proje Destek Komisyonu olarak ilan edeceğimiz proje çağrılarına, https://prodeb.deu.edu.tr/tr/anasayfa/ bağlantısında yer alan DEÜ PRODEB sayfasından da ulaşılabilir. Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarımızın DEÜ PRODEB sayfasını düzenli olarak ziyaret etmeleri güncel proje çağrılarından haberdar olmaları açısından değerlidir.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Proje Destek Komisyonu