Dr. Oktay GÖKDEMİR Hakkında Kamuoyu Açıklaması

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 09/12/2019 - 20:17 - Görüntülenme: 1832

Fakültemiz Tarih Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayken görev süresinin uzatılmamasına karar verilen Sayın Oktay GÖKDEMİR’in çeşitli mecralarda kurumumuzu hedef alan suçlamalarına karşı bu açıklamanın yapılması gereği oluşmuştur.

Dr. Gökdemir, 2001 yılından 2013 yılına kadar Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yapmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı aday adayı olmak amacıyla 29 Kasım 2013 tarihinde görevinden ayrılmış, aday gösterilmemesi üzerine tekrar Tarih Bölümü’ndeki görevine geri dönmüştür (20 Şubat 2014).  Göreve başladığı gün emekliliğini istemiş ve aynı tarih itibariyle de emekliliğe ayrılmıştır. Aradan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra, emeklilikten tekrar görevine dönmek istemiş, bölümündeki öğretim üyeleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle öğretim üyelerinin bir bölümünün Sayın GÖKDEMİR’in bölümdeki görevine geri dönmesine karşı çıkmasına rağmen Anabilim Dalı ve Bölüm Kurulu kararlarına dayanarak 20 Kasım 2014 tarihinde geri dönmesine Fakültemiz Yönetim Kurulunca onay verilmiştir.

Dr.Oktay Gökdemir,  sosyal medya hesaplarında (örgütlü kötülük, akademik cehalet gibi ifadeler kullanarak) sık sık haksızlığa uğradığını iddia ederek uzun yıllar mensubu olduğu Fakülte ve Üniversitemiz yönetimini hedef almakta; bunu yaparken de kamuoyu ve sivil toplum örgütlerinin hassasiyetini kullanarak, gerçekleri gizleyip saptırarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.

Dr. Gökdemir’in görev süresinin uzatılmaması nedeni, iddia ettiği gibi onun inanç sistemi, etnik kimliği, mensubu olduğu parti ya da siyasi düşüncesi değildir. Dr. Öğretim Üyesi kadrosu atamalarında sözleşme süresinin bitiminden itibaren yeniden atanma işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dr. Gökdemir’in görev süresinin uzatılmamasının başlıca nedenleri; son yıllarda bölüm içerisinde huzursuzluklara ve çatışmalara yol açarak eğitim öğretim faaliyetlerinin işleyişini zorlaştırması, kurum kimliğine yönelik (Sosyal medya paylaşımları) yıpratıcı davranışlarda bulunması, bu durumun çalışma barışını olumsuz etkilemesi, öğrenci, meslektaşları ve idarecilerle uyumlu çalışamaması, bilimsel yayınlarında üretken ve verimli olamaması,  kavgacı ve uzlaşmaz tutumu, akademik kurullarda meslektaşlarıyla yaşadığı sorunlar ve bu sayılanlarla ilişkili olarak hakkında açılan soruşturmalardır.

Dr. Oktay Gökdemir hakkında halen yürütülmekte olan 3 soruşturma bulunmaktadır. Ayrıca hakkında açılan ve tamamlanan soruşturmalardan aşağıdaki disiplin cezalarını almıştır:

  • 4 Haziran 2018 tarihinde devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmaktan UYARMA
  • 31 Ağustos 2018 tarihinde amirine, maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmaktan ½ ORANINDA AYLIKTAN KESME
  • 12 Kasım 2018 tarihinde 2547 Sayılı Kanun’un 53/b-4 e maddesi gereğince “basın yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlanarak veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” ve h maddesince “görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak”tan ¼ ORANINDA AYLIKTAN KESME

 

Kendisinin sıklıkla sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği Fakültede Konferans verdirilmediği iddiası da gerçek değildir.

2017 yılı içerisinde Edebiyat Fakültesi bünyesinde Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen akademik içerikli 3 konferans/panelde görev almıştır.

  • 13 Mart 2017 Panel: Emperyalizme Karşı Bağımsızlık Savaşının Sembolü: İstiklal Marşı

Panelistler: Prof. Dr. Hakkı UYAR, Doç. Dr. Cafer ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir

  • 19 Ekim 2017 Konferans: Çağdaş Sosyal Teoriler ve Tarih Yazıcılığı

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Oktay Gökdemir

  • 30 Ekim 2017 Panel: 1923 Cumhuriyeti’ni Bugün için Yeniden Anlamak

Panelistler: Prof. Dr. Hakkı UYAR, Prof. Dr. İbrahim KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Gökdemir

 

Kendisinin sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği “Çocuklarının okul ve kitap paralarının haksız yere gasp edildiği” iddiası da asılsızdır. Kendisi emeklilik hakkına sahiptir. Emeklilik dilekçesini vermesi halinde emekli maaşını almaya devam edebilecektir. Herhangi bir hak kaybına uğratılmamıştır.

Sayın Dr. Gökdemir’in Ekim 2016 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu sağlığı iyice bozulmuştur. 2018 yılında Fakültemizin olumsuz görüşüne rağmen Rektörlüğümüz tarafından görev süresi bir kez daha uzatılmıştır. Bu yıl (2019) kendisi hakkında yukarıda belirtilen durumların devam etmesi sebebiyle görev süresinin uzatılmamasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte Gökdemir, farklı kişi ve kurumlar ile görüşmeler yaparak mağdur edildiğini ifade etmeye, sosyal medya hesabından Fakültemizi ve Üniversitemizi zor duruma sokmaya yönelik provakatif açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Bu noktada Fakülte yönetimi olarak Dr. Oktay Gökdemir ile ilgili kanuni haklarımızın saklı olduğunu belirtiriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi