2020 Mezunu Öğrencilerimizin Diplomaları Hakkkında

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 09/03/2021 - 9:32 - Görüntülenme: 681

2020 öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizin diplomaları hazır olup,  Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’ndan 09:00 – 17:00 saatleri arasında alınabilir.

Diplomaların teslim alınabilmesi için;

Teslim alınmışsa geçici mezuniyet belgesi aslının getirilmesi gerekmektedir.

Geçici mezuniyet belgesi teslim alınmamışsaöğrenci kimlik kartı ve imzaları tamamlanmış ilişik kesme formunun(aşağıda linki verilen) teslim edilmesi zorunludur. İlişik kesme formunun gerekli imzaları tamamlandıktan sonra 2. kat Dekanlık katında bulunan evrak kayıt bürosunda kayda aldırılıp, form ve öğrenci kimlik kartı ile  öğrenci işlerine gelen öğrencilerimiz diplomalarını alabilirler.

(Diploma alacak öğrencilerimizin fotoğraf getirmelerine gerek yoktur)

“Mezuniyet İçin İlişik Kesme Formu” Fakültemiz web sayfasında Sanal Öğrenci İşleri Sayfası / Formlar başlığı altında yer almaktadır.

https://edebiyat.deu.edu.tr/wp-content/uploads/Mezuniyet-Icin-Ilisik-Kesme-Dilekcesi-004-MBD.pdf