Tarih Topluluğu

Kuruluş Yılı: 2013

Topluluğun amacı: Topluluk üyelerinin öğrenimi sürecinde sorunlarına ortak tabanda çözüm yolları aramak, topluluk ile bölüm, dekanlık, rektörlük, basın gibi birimler arasında koordinasyonu sağlamak, tarih alanında gelişme ve yenilikleri üyelere sunmak, öğrencilerimiz ile mezunlarımız arasında sinerji yaratmak, konferans, panel ve benzeri eğitim faaliyetleri ile gezi organizasyonları düzenlemek. 

Prof. Dr. Hakkı UYAR
Topluluk Danışmanı
Zeynep IŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı