Karşılaştırmalı Edebiyat Topluluğu

Kuruluş Yılı: 2017

Topluluğun amacı: Karşılaştırmalı Edebiyat Topluluğu, üyelerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar oluşturarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca topluluğun diğer başlıca hedefleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün tanınırlığını arttırmak, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını teşvik etmek, öğrencilere “dünya edebiyatı”nı (Weltliteratur) oluşturan edebi geleneklerde ortak temalara odaklanarak bu gelenekleri dönemlere ve edebi türlere göre karşılaştırma perspektifini kazandırmak, karşılaştırmalı edebiyat disiplini bağlamında konferans, sempozyum ve okuma günleri düzenlemek, söyleşi, toplantı, konser, kermes gibi projelerle gerek akademik gerekse kültürel etkinlikler düzenlemek.

Yrd. Doç. Dr. Devrim Çetin GÜVEN
Topluluk Danışmanı
Yönetim Kurulu Başkanı