Dilbilim Topluluğu

Kuruluş Yılı: 2011

Topluluğun amacı: Dilbilim alanında ilginin artırılmasını sağlayan söyleşi, konferans, sempozyumlar düzenlemek, dilbilim ve dilbilimin diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklayan metinler oluşturmak, uzmanlar, yazarlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve dilbilime ilgi duyar kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla toplantılar, söyleşiler, tartışma oturumları ve açık oturumlar düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanda etkinlikler düzenlemek, Dilbilim Topluluğu amaçlarının daha iyi işleyebilmesi için diğer fakülte ve üniversitelerle ve bu üniversitelerdeki topluluklarla iletişime geçmek, ortak çalışmalar yapmak.

Araş. Gör. Sibel ÇAPAN TEKİN
Topluluk Danışmanı
E-Posta
İzel IŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı
E-Posta