Deneysel Arkeoloji Topluluğu

Kuruluş Yılı: 2014

Topluluğun amacı: Arkeoloji ve çevre bilincini geliştirmek, deneysel arkeoloji çalışmalarını teşvik etmek ve buna yönelik faaliyetler yürütmek, gezi ve kamplar düzenlemek, söyleşi, mülakatlar düzenlemek, çeşitli sanat performansları ile ilgili etkinlikler düzenlemek, ilgi alanları arkeolojinin kapsamına dahil edilebilir olan disiplinlerle işbirliği çalışmalarına destek olmak, arkeolojiye ilişkin güncel konuları takip ederek projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Araş. Gör. Muammer İREÇ
Topluluk Danışmanı
Muhammed Serhat SEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı