Çeviri Topluluğu

Kuruluş Yılı: 2011

Topluluğun amacı: Öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek, çeviribilim alanında gelişme sağlamak ve kültürel alanda kazanımlar sağlamak. 

Araş. Gör. Dr. Gülfer TUNALI
Topluluk Danışmanı
Alper KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı