Formlar

Öğretim Elemanları İçin Formlar :  Akademik Personel Yıllık Bilimsel Faaliyet Raporu  Etik Kurulu Başvuru Formu Not Düzeltme Formu Topluluk Akreditasyon Formu