Fakülte Hakkında

Fakültemizin misyonu; çağın gereklerini bilen, çok yönlü düşünebilen, araştırmacı, üretken, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, yeniliklere açık bilim insanları yetiştirebilmektir. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü, örnek ve ülkemizin geleceğine yön verebilecek bir kurum haline gelmektir.

Edebiyat Fakültesi akademik hayatına 1991-1992 öğretim yılında “Fen-Edebiyat Fakültesi” adıyla başladı. Kuruluş aşamasında sadece Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne sahip olan Fakültemiz, 1995’te Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1998 yılında Tarih Bölümü ve Dilbilim Bölümü, 1999’da ise Arkeoloji Bölümü’nün kurulmasıyla önemli bir gelişme gösterdi. Sonraki yıllarda Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinin kurulmasıyla Fen-Edebiyat yapısı içerisinde ayrı bir fakülte oluşturulması gereği ortaya çıktı. 2010 yılında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin sonunda 30 Haziran 2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi iki ayrı fakülteye dönüştürülerek Edebiyat ve Fen Fakülteleri kurulmuştur. Yeni yapılanma sonrasında yukarıda belirtilen bölümlerimize ek olarak Müzecilik Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri de kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamışlardır.  Fakültemizde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün kuruluş kararları alınmış olup henüz eğitime başlanmamıştır. Fakültemiz bünyesinde toplam 12 bölüm bulunmakta,  30 idari ve 80’i öğretim üyesi olmak üzere 158 akademik personel ise görev almaktadır. 2016-2017 Öğretim yılında Edebiyat Fakültesine kayıtlı olan öğrenci sayısı ise 3434’dür. Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde lisans düzeyinde örgün öğretim ve İkinci Öğretim Programları uygulanmaktadır. Yine 667 Sayılı K.H.K. ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden gelen 356 öğrenci Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji Bölümlerine Özel Öğrenci olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal Programlarından yararlanma imkanı da sunulmaktadır.