Geçici Mezuniyet Belgeleri “2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavlarıyla Mezun Olan Öğrencilerimiz”

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 23/01/2018 - 16:14 - Görüntülenme: 618

2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları sonuçlarına göre mezun durumda olan öğrencilerimizin geçici mezuniyet belgeleri 24 Ocak 2018 gününden itibaren Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’ndan 09:00 – 17:00 saatleri arasında alınabilecektir.

Geçici mezuniyet belgesinin teslim alınabilmesi için;

Öğrenci kimlik kartı ve onayları tamamlanmış ilişik kesme formunun teslim edilmesi zorunludur.

“Mezuniyet İçin İlişik Kesme Formu” Fakültemiz web sayfasında e-debiy@t (Sanal Öğrenci İşleri Sayfası) / Formlar başlığı altında yer almaktadır.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin İlgili Maddesi : 

MADDE 22 – (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir. Diploma, geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda ise, kişinin beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıp-çalıntı tutanağının teslim edilmesi üzerine imza karşılığında ilgili birim tarafından diploması verilir.