Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 04/06/2018 - 10:00 - Görüntülenme: 2122

Farklı Üniversitelerden Yaz Okulu Dersi Almak İsteyen Öğrencilerimiz Aşağıdaki Dilekçe ve Formun ilgili yerlerini doldurup, Fakültemiz Evrak Kayıt Bürosuna  vermelidir.

Formda belirtilen imzalar eksiksiz olmalıdır. (Dersi/dersleri veren Hocanızın/Hocalarınızın o dersi başka üniversitede alabileceğinize dair onayı/imzası ve Bölüm Başkanınızın onayı/imzası)

Derslerin alınacağı Üniversiteden onaylı ders içerikleri dilekçeye eklenmelidir.

 

DİLEKÇE VE FORM İÇİN TIKLAYINIZ

 

Diğer Hususlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI

Madde 9- (1) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı (Bitirme Projesi hariç), alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.
(2) Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.

Madde 10- (1) Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 (üç) ders alabilir.
(2) Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar.

Madde 11 (2) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer birimlerin ve diğer üniversitelerin yaz öğretimlerine ilgili birim Yönetim Kurullarının uygun görmesi kaydıyla başvurabilir. Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınan dersler değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Yönetmelik için: http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=144&lang=tr