Fakültemizde 667 Özel Öğrenci Olarak Öğrenim Gören Öğrencilerimizin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 29/01/2018 - 21:54 - Görüntülenme: 615

667 Sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencisi iken, Fakültemizin Psikoloji (Türkçe), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri‘ne özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz, 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılı ders seçimlerini web-kayıt aracılığıyla değil Ders Kayıt Formu aracılığıyla yapacaklardır.

Ders kayıt formlarında tüm alanlara bilgi tanımlamaları ve işaretlemeler yapıldıktan sonra form danışmana onaylattırılacak ve en geç 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat öğrencinin kendisi tarafından teslim edilecektir. Formların teslim edileceği haftalarda da seçilen derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Önceki yarıyıllarda alınmış ve devamsızlıktan kalınmamış olan derslerin yeniden alınacak olması halinde “Dersi Önceki Yıl Aldım” sütunundaki kutucuğun tiklenmesi gerekmektedir.

Her iki bölümümüz için ders kayıt formları, Fakültemiz web sayfasında e-debiy@t (Sanal Öğrenci İşleri Sayfası) / Formlar / Ders Kayıt Formları başlığı altında yer almaktadır.