Diploma Teslimi “2016-2017 Öğretim Yılı Final Sınavları İle Mezun Olan Öğrencilerimiz”

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 29/11/2017 - 15:14 - Görüntülenme: 656

2016-2017 öğretim yılı final sınavları ile mezun olan öğrencilerimizin diplomaları hazır olup, 29 Kasım 2017 Çarşamba gününden itibaren Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’ndan 09:00 – 17:00 saatleri arasında alınabilecektir.

Diplomaların teslim alınabilmesi için;

Teslim alınmışsa geçici mezuniyet belgesi aslının,

Geçici mezuniyet belgesi teslim alınmamışsa, öğrenci kimlik kartı ve onayları tamamlanmış ilişik kesme formunun teslim edilmesi zorunludur.

“Mezuniyet İçin İlişik Kesme Formu” Fakültemiz web sayfasında e-debiyat (Sanal Öğrenci İşleri Sayfası) / Formlar başlığı altında yer almaktadır.

2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınavları ile (Temmuz 2017) ve 2016-2017 öğretim yılı üçüncü tek ders sınavı ile (Eylül 2017) mezun olan öğrencilerimizin diplomaları henüz hazır olmayıp, hazır oldukları anda web sayfamız üzerinde duyuru yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin İlgili Maddesi : 

MADDE 22 – (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir. Diploma, geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda ise, kişinin beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıp-çalıntı tutanağının teslim edilmesi üzerine imza karşılığında ilgili birim tarafından diploması verilir.