7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi ve Saati: 06/06/2018 - 9:20 - Görüntülenme: 900

7143 Sayılı Kanun kapsamında Fakültemize yeniden kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıdaki dilekçede ilgili yerleri doldurarak 18/09/2018 tarihine kadar Fakültemiz evrak kayıt birimine teslim etmelidir.

7143 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen öğrenciler Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği’nin Madde 30/A hükümleri çerçevesinde, başvuruları  öncellikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez. Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

 

Detaylar İçin

http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogrenci-affi